ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΚΟΗΣ

Συμπληρώστε το πιο κάτω ερωτηματολόγιο για να βοηθήσετε το Δρ Γιώργο Παναγιώτου να προσδιορίσει εάν έχετε απώλεια ακοής

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΚΟΗΣ

Συμπληρώστε το πιο κάτω ερωτηματολόγιο για να βοηθήσετε το Δρ Γιώργο Παναγιώτου να προσδιορίσει εάν έχετε απώλεια ακοής.